Поверителност

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

АРТчибалт е твовчески прякор на Боян Бахрин. Настоящата декларация за поверителност се прилага за сайта artchibalt.com, създаден и поддържан от Боян Бахрин и подкрепян от ЦНОКТ АЛОС. Декларацията има за цел да разясни на всички посетители и ползватели на нашия сайт политиката на АРТчибалт по събиране, обработване, съхраняване и разкриване на лична информация.

АРТчибалт обработва, използва и съхранява данните, събрани или предоставени от посетителите на нашия интернет сайт съгласно действащото законодателство относно поверителността на личните данни.

Нашият Интернет сайт може да включва връзки към други Интернет сайтове, които обаче не попадат в обхвата на настоящата декларация за поверителност.

Събиране и обработка на лични данни

Когато посещавате www.artchibalt.com, ние съхраняваме различна информация. Вие сами правите достъпни някои данни, когато заявявате използването на услуги или когато използвате системата за влизане в сайта, например Вашите име, адрес, телефон, имейл адрес, потребителска парола и др. Не сте задължени да предоставяте лични данни, доставката на  продукта може да стане по начин подходящ за вас. Сайта не задължава регистрация или побликуване на лични данни.  Други данни, които не са лични, се съхраняват поради технически процедури, например IP адреси. Вие правите известни други данни, при условие че използвате определени услуги, когато поръчвате стоки или когато директно се свързвате с нас.

Ние прилагаме стандарти за безопасност към нашия уеб сайт в съответствие със Закона за защита на данните. Въпреки това, неразрешен достъп на трети страни до данни и злоупотребата с тях не може да бъдат изцяло изключени. АРТчибалт не носи отговорност за такива инциденти.

Използване на лични данни и пренос на данни до трети лица

Предоставените от потребителите данни се използват единствено, ако същите са предоставени доброволно и се използват само за целите на извършваните от сайта услуги. АРТчибалт  се ангажира да не споделя, разпространява или продава събраната за Вас информация при ползване на сайта от Ваша страна.

Информация, изменение и изтриване на лични данни

Потребителите имат право да направят запитване в писмена форма относно това кои от техните лични данни са записани, ако изобщо има такива. В отговор на такова запитване ще бъде изпратена съответната информация. Потребителите имат право да поискат техните лични данни да бъдат коригирани или изтрити.

„Бисквитки“

В някои секции на сайта се използват „бисквитки“. Те не са каквато и да било заплаха за вашия компютър. „Бисквитките“ представляват идентификатори, чрез които компютърът Ви се разпознава от нашия сървър, когато ни посетите отново. Така можем да осигурим по-лесна навигация из сайта и да спестим много от времето Ви. В менюто Помощ на лентата с инструменти на повечето браузъри е посочен начинът, по който вашият браузър приема или  отхвърля нови „бисквитки“ или начинът, по който вашият браузър ви съобщава кога получавате нова „бисквитки“, без значение кое счетете за по-удачно.

Сигурност на данните

АРТчибалт използва съответните технически и организационни средства, за да защити вашите данни от злоупотреба, загуба, повреждане или неразрешен достъп, промяна или изтриване. Мерките ни за сигурност са съобразени със актуалните технически стандарти.